FAQ

Hvilken hårhed har vandet?

16-18

 

Hvordan betaler man for vandet?

Der udsendes opkrævning januar-februar måned.

Opkrævningen er en årsopgørsel samt en aconto for det nye år.

Der betales  en gang om året.

Det er Vandværkernes EDB Service der udsender årsopgørelse og opkrævning.

 

Lukkes der for vandet ved manglende betaling?

Ja der lukkes for vandet og der er gebyrer for både lukning og genoplukning.

 

Er det muligt at få en afbetalingsordning hvis man ikke kan betale?

Det kan i hvert enkelt tilfælde forhandles med bestyrelsen. Forudsætning er at man henvender sig straks ved modtagelse af opgørelsen.

Henvender man sig først efter rykkerbrev er det IKKE muligt at få en ordning.

 

Hvor starter min vandinstallation?

Den starter i skel og det er forbrugerens ansvar at ledningen fra skel til vandmåleren er tæt.

Ligger hovedledning på grunden er det fra hovedledningen til vandmåleren.

 

Sker der behandling af vandet på vandværket?

Ja vandet fra boringerne filtreres gennem 2 sandfiltre der tilbageholder jern, mangan og ammonium mm.