FAQ

Hvilken hårhed har vandet

16-18

Hvordan betaler man for vandet

Der udsendes opkrævning januar-februar måned.

Opkrævningen er en årsopgørsel samt en aconto for det nye år.

Der betales  en gang om året

Det er Vandværkernes EDB Service der udsender årsopgørelse og opkrævning

 

Lukkes der for vandet ved manglende betaling.

Ja der lukkes for vandet og der er gebyrer for både lukning og genoplukning

 

Er det muligt at få en afbetalingsordning hvis man ikke kan betale

Det kan i hvert enkelt tilfælde forhandles med bestyrelsen. Forudsætning er at man henvender sig straks ved modtagelse af opgørelsen

Henvender man sig først efter rykkerbrev er det IKKE muligt at få en ordning.

 

Hvor starter min vandinstallation

Den starter i skel og det er forbrugerens ansvar at ledningen fra skel til vandmåleren er tæt

Ligger hovedledning på grunden er det fra hovedledningen til vandmåleren

 

Sker der behandling af vandet på vandværket

Ja vandet fra boringerne filtreres gennem 2 sandfiltre der tilbageholder jern, mangan og ammonium mm.