Referater fra generalforsamlinger

 

2011

2012

2012 Ekstra ordinær generalforsamling 1. august

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020