Terminer og betalinger

Fastlagte datoer for udsendelser og afleveringer i vandværket:

 

       Dato       Hændelse

     30/11      Vandværket aflæser vandmåleren fjernbetjent.

     10/01      Årsopgørelser med aconto udsendes via PBS.

     15/02      Årsafregning skal være afregnet med/ modtaget fra forbrugerne.

     01/03      Evt. rykkere udsendes.

 

Er man tilflyttet vil der blive  tilsendt opkrævning for den resterende del af indeværende år. Og derefter vil det kære automatisk efter disse datoer.

Er der problemer med betalingen er det vigtigt man henvender sig til vandværket hurtigst muligt. Ved henvendelser efter modtagelse af rykker kan der IKKE laves aftaler om udsættelse af betaling.