Fastlagte datoer for udsendelser og afleveringer i vandværket:

 

       Dato       Hændelse

     30/11      Vandværket aflæser vandmåleren fjernbetjent.

ca. 20/01      Årsopgørelser med aconto udsendes via PBS.

     15/02      Årsafregning skal være afregnet med/ modtaget fra forbrugerne.

     01/03      Evt. rykkere udsendes.