Årsaflæsning af vandmålere  foretages hvert år den 30/11.

I øjeblikket er der ved at blive lavet daglig aflæsning, så evt. vandspild hos en forbruger kan opdages hurtigt.

 

Vandmålerne aflæses elektronisk af vandværket