Årsaflæsning af vandmålere  foretages hvert år automatisk i perioden den 29 - 30/11.

 Der aflæses dagligt , så evt. vandspild hos en forbruger kan opdages hurtigt.

 

Vandmålerne aflæses elektronisk af vandværket