Aflæsning af vandmålere

Årsaflæsning af vandmålere  foretages hvert år automatisk i perioden den 29 - 30/11.

Der aflæses dagligt , så evt. vandspild hos en forbruger kan opdages hurtigt.

Vandmålerne aflæses elektronisk af vandværket

Vigtig information

 

Det er nu muligt at aflæse sin vandmåler på nettet !!

Det sker på forbrugerportalen 

 Vejledning til at tilmelde sig finder du her.

 

Der skal bruges  opkrævningen  for 2023 for at kunne tilmelde sig.