Aflæsning af vandmålere

Årsaflæsning af vandmålere  foretages hvert år automatisk i perioden den 29 - 30/11.

Der aflæses dagligt , så evt. vandspild hos en forbruger kan opdages hurtigt.

Vandmålerne aflæses elektronisk af vandværket

Vigtig information

 

Det er nu muligt at aflæse sin vandmåler på nettet !!

Det sker på forbrugerportalen WWW.tastselv-vand.dk

 Vejledning til at tilmelde sig finder du her.

 

Der skal bruges  opkrævningen  for 2023 for at kunne tilmelde sig.