Beredskabsplan

Der er udarbejdet beredskabsplaner for vandværket!

Nye beredskabsplaner er under opstart i samarbejde med kommune og vandråd.

Det er planen at så meget som det er muligt, bliver fælles for alle vandværker!

 

         Alarmeringsplan ved en forurening der medfører stop i forsyningen 

             ET TELEFONNUMMER   76 43 13 76  - 24 timer i døgnet hele året!

 Det er vagtcentralen på brandstationen i Fredericia.

 Ved alarmering opgives hvem der ringer, hvad det drejer sig om og det telefonnummer, der skal kontaktes.

 Den vagthavende kontakter omgående den vagthavende indsatsleder i Middelfart Kommune.

 

Den vagthavende indsatsleder kontakter den der har alarmeret og SAMMEN sætter de den fornødne procedure i værk!!

Hvornår skal der foretages en alarmering?

Det er et skøn – men her gælder reglen ”hellere en gang for meget end en gang for lidt”!

Denne alarmeringsplan gælder IKKE ved driftsstop, der er forårsaget ved ledningsbrud og/eller andre mekaniske hændelser.