Boringsoplysninger

 Boring 134.0177 Vandværk

 Pumpe SP9-11

Ydelse 10m3 timen

 Boring 134.0469 Lindevej

 Pumpe SP8-12

Ydelse 10m3 timen