Flytning

Flytning skal meddeles til vandværket!

Information til Ejendomsmæglere:
Vores områder er:

https://www.rentvand.dk/uploads/docs/Information/ForsyningsOmr%C3%A5de.pdf

Vandværket er et andelsselskab hvilket vil sige at alle som ejer en ejendom, der forsynes med vand fra Skrillinge-Russelbæk Vandværk, ejer en andel af vandværket. Andelen er bundet til ejendommen, så derfor vil et salg af en ejendom automatisk medføre en overdragelse af denne ejerandel, med tilhørende rettigheder og forpligtelser, til den nye ejer.

Det er derfor vigtigt at vi kender den rette ejer af  ejendommen, så bestyrelsen ved hjem der har stemmeret på den årlige generalforsamling!

Der kan oplyse flytning til vandværket ved at udfylde denne formular.

- Husk at trykke SEND nederst på formularen inden siden forlades.      

BEMÆRK:

Iflg. vedtægternes §5 er den tidligere ejer ansvarlig for, at disse oplysninger meddeles vandforsyningen.

Før dette er sket har denne stadig rettigheder og forpligtelser over for selskabet som hidtil.

Ejerskifte kan kun godkendes når forfaldne ydelser er betalt.