Flytning skal meddeles til vandværket!

Vi er et andelsselskab hvilket vil sige at alle som ejer en ejendom, der forsynes med vand fra Skrillinge-Russelbæk Vandværk, ejer en andel af vandværket. Andelen er bundet til ejendommen, så derfor vil et salg af din ejendom automatisk medføre en overdragelse af denne ejerandel, med tilhørende rettighed og forpligtelse, til den nye ejer.

Det er derfor vigtigt at vi kender den rette ejer af din ejendom, så bestyrelsen ved hjem der har stemmeret på den årlige generalforsamling!

Du kan oplyse flytning til vandværket, :

- ved at hente denne formular ? - udskrive og udfylde den, og sende den til Per Posselt

Du kan også vedhæfte den til en email og sende den til vandmand@rentvand.dk

 

 

 

Formandens adresse findes nederst på  formularen ,

BEMÆRK:

Iflg. vedtægternes §5 er den tidligere ejer ansvarlig for, at disse oplysninger meddeles vandforsyningen.

Før dette er sket har denne stadig rettigheder og forpligtelser over for selskabet som hidtil.

Ejerskifte kan kun godkendes når forfaldne ydelser er betalt.