Forsikringer

Vandværket har tegnet følgende forsikringer gennem RTM forsikringsmægler der varetager forsikringer for Danske  Vandværker placeret i  TRYG.

Bestyrelse ansvars forsikring

Retshjælps forsikring

Ulykkes forsikring for bestyrelsesmedlemmer

Lovpligtig arbejdsskade forsikring

Kombineret erhvervs og produkt ansvar

All Risk erhvervs forsikring