Kontrol af vandmålere i drift

Lovpligtig kontrol af målere
Den 1. juli 2018 træder nye regler for vandmålere i kraft. Vandmålere til koldt og varmt vand skal kontrolleres - og det er vandværkets ansvar, at det sker.
 
Det nye er, at målerne som udgangspunkt skal kontrolleres eller udskiftes hvert 9. år – tidligere var det hvert 6. år.

Intervallet på 9 år er vejledende og bør fastsættes ud fra tekniske forhold ved måleren og installationen samt vandværkets erfaringer

Tidspunktet for efterfølgende kontrol fastlægges ud fra resultatet af den foregående stikprøvekontrol.

 

Mindre end 1,5 % af de stikprøvekontrollerede måler overskrider verifikationsgrænsen (+-2 %):

Ny opsætningsperiode 9 år


Mindre end 4 % af de stikprøvekontrollerede måler overskrider verifikationsgrænsen (+-2 %):
Ny opsætningsperiode 6 år

Mindre end 4 % af de stikprøvekontrollerede måler overskrider brugstolerancen (+-4 %):
Ny opsætningsperiode 3 år

Mere end 4 % af de stikprøvekontrollerede måler overskrider brugstolerancen (+-4 %):
Partiet udskiftes hurtigst muligt.

Vejledning findes her: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=202148