Målerudskiftning

Udskiftning til elektroniske målere.

Alle vandmålere er nu skiftet til nye elektroniske målere af typen ultralyd, hvorfor der ingen bevægelige dele er i måleren, ligesom det fremover bliver muligt at fjernaflæse måleren.

Vi har valgt målere fra Kamstrup som hedder Multical 21 - se beskrivelse og vejledning.

For interesserede - kan datablad findes her.