Opkrævninger

Således afregnes der med forbrugerne:

30 november bliver vandmålerne aflæst elektronisk.

I januar udsendes der opgørelse over forbruget fra det forgående år og samtidig aconto opkrævning for indeværende år.

I marts måned afholdes der generalforsamling for andelshaverne.

Andelshavere er ejerne af de tilsluttede ejendomme incl. lejligheder.

Lejere er ikke andelshavere og har derfor ikke stemmeret på generalforsamlingen, men er selvfølgelig velkommen til at deltage.