2018

Boring 134.177

2017

Analyser for Cloridazon Boring 134.177

Analyser for Cloridazon Boring 134.469

 

 2011 Boring 134.177

Boringskontrol incl pesticidkontrol DGU 134.0177 maj 2017

04/03.2014 DGU134.0469 Lindevej

01/02.2013 DGU134.0177 Vandværket

 

Links til tidligere målinger er fjernet efter overgang til elektronisk levering.

 

 

DGU134.0177 Vandværket

Kontrol

2005

30/04-2009

MTBE

2005

.

Metaller

2005

.

Pesticider

2005

.

 

DGU134.0469 Lindevej

Kontrol

10/12-2009

25/10-2010

MTBE

.

.

Metaller

.

.

Pesticider

.

.